Социална отговорност

Биофарм Инженеринг АД е социално ангажирана компания.

Считаме за наше морално задължение да бъдем отговорен член на обществото. За нас крайният потребител е основен ориентир в продуктовата и продажбената стратегия и политика.

Правим всичко възможно да работим по начин, който е икономически устойчив и социално отговорен. Използваме ресурсите си за да гарантираме научното и производственото развитие в бъдеще.

Предпочитаме бизнес партньори, които споделят нашите ценности и заедно с тях бихме работили не само за осигуряване на печалбата ,но и за защитата и повишаването на благосъстоянието на обществото.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн