Една от най-модерните лаборатории в страната

БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД разполага с една от най-модерните лаборатории в страната. През 2014г. бяха инвестирани 2 милиона лева в разширяването и внедряването на съвременно оборудване. Лабораторен блок към Биофарм Инженеринг  е обзаведен и оборудван съгласно изискванията за Добра лабораторна практика и критериите за акредитация на БДС EN ISO/IEC 17025.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн