Изграждане втора линия за производство на инфузионни разтвори

БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД е единствена българска фармацевтична компания, която произвежда инфузионни разтвори в полипропиленови сакове.

През 2014г. фирмата насочи инвестиционната си политикакъм внедряване на нови технологии и модерни методи на производство. С инвестиция в размер на 6 милиона лева се изгради нов производствен цех в които се произвеждат инфузионни разтвори в полипропиленови бутилки и инжекционни разтвори в полипропиленови ампули.

Новата инвестиция ще увеличи 5 пъти капацитета на производство на инфузионни разтвори и ще намали значително себестойността на продукта.Дълновидната инвестиционна политика на фирмата я превърна в единственият производител на Балканите, който произвежда инфузионни и инжекционни разтвори в полипропиленови сакове и ампули.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн