Лабораторни услуги

QL 001 Обхват на лабораторните дейности

Други услуги :
  1. Извършване на спешни изпитвания - увеличение на цената на изпитването със 150%
  2. Съхранение на проби за изпитване в динамика над 5 дни - по 2,00 лв. на проба
  3. Издаване на копие на протокол от изпитване - 2,00 лв.
  4. Изпращане на протокол от изпитване по куриер - 5,00 лв.
  5. Изпращане на протокол от изпитване по поща - 3,00 лв.
  6. Изпращане на протокол от изпитване по e-mail - 2,50 лв.
Забележка:
  1. Транспортирането на пробите от клиента до лабораторията не се таксува отделно.
  2. Консумативите, необходими за вземане на проби / стерилни контейнери / и смивки от повърхности и каркаси влизат в цената на изпитването и не се таксуват.
  3. При сключен договор за лабораторни изследвания таксите подлежат на допълнително договаряне съобразно месечният брой проби.
  4. Продукти и изпитвания, които не са обект на настоящият ценоразпис могат да се договарят допълнително.

Списък на услугите в обхват на акредитация - гъвкав обхват


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн