Контакти

Централен офис

„БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
Сливен 8800
Бул.Тракия № 75
тел.: +359 44 61 60 60
факс: +359 44 61 60 66
e-mail: biopharm@biopharm.bgКОНТАКТИ СЪС СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
Изпълнителен Директор
Д-р Валентина Колева
тел.: (044) 61 60 60
факс: (044) 61 60 66
ел.поща: v.koleva@biopharm.bg
                   vkoleva@abv.bg
Лабораторен Блок - ВСЕ, ДЗЖ
Ръководител Лабораторен Блок
д-р Гергана Хаджиева, двм
тел: 044 / 58 91 12
моб.тел: 0883 331 799
ел.поща: g.hadzhieva@biopharm.bg
                   lab.blok.sl@biopharm.bg
Приемна проби
д-р Васил Василев
моб.тел.: 0885 212 175,
ел.поща: v.vasilev@biopharm.bg 
д-р Александра Коджаманова
моб.тел.: 0882 368 190
ел.поща: a.kodzhamanova@biopharm.bg
Международи връзки и сътрудничество, контрактно производство и търговия
Контрактно производство и международно сътрудничество
Д-р Валентин Вълев
Тел: +359 44 61 60 67
моб.тел.: +359 887 652 897
ел.поща: v. valev@biopharm.bg
                   biopharm@biopharm.bg
                   valev_vm@abv.bg
Контрактно производство и търговия
инж. Аня Ангелова
тел: +359 044 61 60 67
моб.тел: +359 884 170 178
ел.поща: a.angelova@biopharm.bg
                   biopharm@biopharm.bg
Ветиринарно Медицинско Производство
Ръководител отдел на Ветеринарно медицинско производство
Инж. Стоян Колев
тел: (044) 61 60 62
моб.тел: +359 889 676 661
ел.поща: s.kolev@biopharm.bg
                   kolev_st@abv.bg
Управление на качеството
Ръководител отдел Качествен Контрол
Д-р Валентин Вълев
тел./факс : (044) 61 60 67
моб.тел: +359 887 652 897
ел.поща: v.valev@biopharm.bg
                   valev_vm@abv.bg
Ръководител отдел Осигуряване на Качеството
Инж. Иван Йорданов
тел: (044) 61 60 73
моб.тел.: +359 882 369 202
ел.поща: i.yordanov@biopharm.bg
Иновации
Научно изследователска и развойна дейност
Инж. Събин Хаджиев
Моб.тел: +359 885 070 285
Ел.поща: s.hadzhiev@biopharm.bg
                   biopharm@abv.bg
Технически отдел и производство
Ръководител отдел технически въпроси
инж. Йордан Йорданов
тел: (044) 61 60 64
моб.тел:+359 888 249 631
ел.поща: y.yordanov@biopharm.bg
                   biopharming@abv.bg
Ръководител цех „Инфузионни Разтвори“
Инж. Марин Георгиев
моб.тел:+359 887 437 006
ел.поща: m.georgiev@biopharm.bg
Счетоводен отдел
Главен счетоводител
Ганка Познакова
тел: (044) 61 60 63
моб.тел: +359 885 044 350
ел.поща: g.poznakova@biopharm.bg
Счетоводител
Ивелина Цонева
тел: (044) 61 60 70
моб.тел.: +359 882 368 183
ел.поща: i.tsoneva@biopharm.bg
Tехнически секретар
Стоянка Янкова
тел: 044 61 60 73
моб.тел: +359 882 368 188
ел.поща: s.yankova@biopharm.bg
Личен състав и човешки ресурси
Красимира Антонова
Тел: 044 61 60 60
моб.тел.: +359 888 249 632
ел. поща: k.antonova@biopharm.bg
Квалифицирано лице по лекарствена безопасност
Д-р Светлана Спасова
тел.: (02) 405 7589
факс: (02) 974 3759
моб.тел +359 88 77 65 324
ел.поща: sdspasova@sopharma.bg
Лице за контакти по лекарствена безопасност
Соня Минчева
тел.: 044 61 60 76
моб.тел.: +359 882 368 197
ел.поща: s.mincheva@biopharm.bg

Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн