Имунологични ВМП

НАИМЕНОВАНИЕ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ

ПЪРВИЧНА ОПАКОВКА

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ваксина антракс

разтвор

Бац. Антрацис Щерне 34Ф2

флакони от 50 мл.

подкожно

Ваксина против пастьорелоза по говеда и биволи

разтвор

Пастьорела

мултоцида

флакони от 100 мл.

подкожно.

мускулно

Ваксина против колибактериоза по телета

разтвор

Ентеротоксигенни Е. Коли

Флакони от 100 мл.

мускулно

Серум против колибактеривоза по телета

разтвор

Антитела против е нтеротокс игенни Е. Коли

флакони от 100 мл.

венозно,

подкожно,

мускулно

Ваксина против С и Д ентеротоксемия по овцете и анаеробна дизентерия по агнетата

разтвор

Клостридиум перфрингенс тип Б. СиД

флакони от 100 мл.

флакони от 50 мл.

строго

подкожно

Ваксина против С и Д ентеротоксемия и некротичен хепатит

разтвор

Клостридиум перфрингенс тип С и Д и Клостридиум едематиенс

флакони от 100 мл.

подкожно

Ваксина против некротичен хепатит

разтвор

Клостридиум

едиматиенс

флакони от 100 мл.

подкожно

Ваксина против пастьорелоза по овцете

разтвор

Пастьорела

мултоцида

флакони от 100 мл.

подкожно

Ваксина против заразна агалаксия по овцете

разтвор

Микоплазма

агалаксия

флакони от 50 мл.

подкожно

Ваксина КОЛИВАК 98

разтвор

Ентеротоксигенни Е. Коли

флакони от 100 мл.

мускулно

Серум против едемна болест по прасетата

разтвор

Антитела срещу ентеротоксигенни Е. Коли

флакони от 100 мл.

подкожно,

мускулно

Ваксина против некротичен ентерит по прасетата

разтвор

Е нтерото кс и ге нни Е. Коли. Клостридиум перфрингенс. Клостридиум нови

флакони от 100 мл.

мускулно

Ваксина против пастьорелоза по свинете

разтвор

Пастьорела

мултоцида

флакони от 100 мл.

мускулно

Ваксина против пастьорелоза по зайците

разтвор

Пастьорела

мултоци

флакони от50 мл.

мускулно

Ваксина против колибактериоза по зайците

разтвор

Е. Коли

Флакони от 50 мл.

подкожно,

мускулно

Ваксина против хеморагична болест по зайците

разтвор

Вирус на ХБЗ

флакони от 10 мл.

подкожно,

мускулно


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн