Формуляри

Указания за попълване и запазване на формуляр:

  1. Попълва се съответния формуляр.
  2. След като формулярът е попълнен, натиснете бутон "Print" (намира се в горния десен ъгъл)
  3. Изберете опция "Принтирай в PDF" (Save as PDF)
  4. Натиснете бутонът "Запази" (Save)

* Забележка: Използвайте указанията, написани по-горе за запазване на формуляр, в противен случай формулярът ще се запази празен в началния му вид.

Изтеглете

Възлагателно писмо, в сила от 11.01.2021
Сертификат и Заповед за акредитация 24.01.2020
Политика по качеството 15.01.2019
Общи търговски условия 15.01.2019
Жалба от клиент 15.01.2019
Анкетна карта 15.01.2019

Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн