Етични стандарти

Ние желаем да ръководим бизнеса си в съответствие с най-високите стандарти на бизнес етиката. Ценностите, които характеризират нашият подход през годините налагат висок професионален стандарт и поощряват справедливите и коректни взаимоотношения както с нашите служители така и с бизнес партньорите ни.

В Биофарм Инженеринг АД личната, фирмената и професионалната етика  са добре балансирани. Благодарение на това ние се съревноваваме честно на пазарите на които работим и спазваме всички закони свързани с бизнеса ни.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн