Диагностикуми

НАИМЕНОВАНИЕ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ

ПЪРВИЧНА ОПАКОВКА

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Серум Асколи

разтвор

Антитела срещу Бац. антрацис № 6. № 48

флакони от 10 мл.

Реакция преципитация

Кит за диагностика на бруцелоза по преживни животни

разтвор

Бруцела абортус 99 и антитела срещу нея, хемолизин, комплемент

флакони от 10 мл.

в лабораторна-та практика за серологични реакции

Кит за диагностика на бруцелоза по свинете

разтвор

Бруцела абортус 99 и антитела срещу нея. хемолизин, комплемент

флакони от 10 мл.

в лабораторната практика за серологични реакции

Кит за диагностика на бруцелоза по кочовете

разтвор

Бруцела овис. антитела срещу нея, хемолозин. комплемент

флакони от 10 мл.

в лабораторната практика за серологични реакции

Кит за диагностика на бруцелоза по кучетата

разтвор

Бруцела канис. антитела срещу нея, хемолизин. комплемент

Флакони от 10 мл.

в лабораторната практика за серологични реакции

ППД - туберкулин- говежди

разтвор

ППД на Микобактериум бовис

флакони от 10 мл.

интрадермално

ППД - туберкулин птичи

разтвор

ППД на
Микобактериум
авиум

флакони от 10 мл.

интрадермално


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн