Сертификати

Сертификат за акредитация

Лабораторен Блок БСЕ, ДЗЖ е акредитирана лаборатория съгласно БДС INISI/IEC 17025, и е отделно от другите звена в Биофарм Инженеринг АД.

Лабораторният Блок е акредитиран от Българската Служба за Акредитация (БСА) и има право да извършва изпитвания, които се признават от всички национални и европейски органи по контрол на храните.

Обхвата на акредитацията включва изпитвания на:
  • храни от различен произход
  • води и напитки
  • фуражи
  • контрол на технологични повърхности и каркаси
  • диагностика на заболяванията по всички видове домашни и диви животни
  • пчели и пчелно пило

От 2014г. Лабораторният Блок се помещава в нови лабораторни помещения включващи и ниво на Биосигурност-3, за диагностика на заболявания съгласно изискванията на OIE.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн