Бизнес

Визията на Биофарм Инженеринг АД е непрекъснато да усъвършенства услугите и продуктите, които предлага.

Използвайки високото ниво на производствената база и научно техническия потенциал, ние се развиваме благодарение на качеството което постигнахме. Горди сме, че предлагаме на нашите партньори най-добро обслужване на отлична стойност.

През 2014г. ние приключихме предвиденото в инвестиционната ни политика модернизиране на всички производствени мощности. От 2015г. започваме следващия етап в нашето развитие а именно осъвременяването и разширяването на нашето продуктово портфолио.

Бизнес с Биофарм Инженеринг АД Бизнес с Биофарм Инженеринг АД

Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн