0 1

Други услуги

1. Разполагаме и осигуряваме собствен безплатен транспорт за нашите клиенти.
2. Извършване на Одит  на системи за управление по качеството в изпитвателни лаборатории в съответствие с: БДС ENISO/ IEC 17025:2006 БДС ENISO/ IEC 17025:2011
3. Цялостна диагностика при предприемачи с затворен цикъл на производство. Обхват на диагностиката: от отглеждането на фуража до произведената и предлаганата на пазара продукция.
4. Консултански услуги при изготвяне на ХАСЕП
5. Програми за обучение на студенти.

Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн