0 1

Инфузионни и Инжекционни Разтвори

НАИМЕНОВАНИЕ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ

ПЪРВИЧНА ОПАКОВКА

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Глюкоза 5%

разтвор

Глюкоза

100мл.,250мл.,
500мл.,и 1000мл.

венозно

Глюкоза 10%

разтвор

Глюкоза

100мл.,250мл.,
500мл.,и 1000мл 100мл.,250мл.,

венозно

Глюкоза 20%

разтвор

Глюкоза

100мл.,250мл.,
500мл.,и 1000мл 500мл.,и 1000мл.

венозно

Глюкоза 40%

разтвор

Глюкоза

100мл.,250мл.,
500мл.,и 1000мл 100мл.,250мл.,

венозно

Натриев хлорид 0.9%

разтвор

Натриев хлорид

100мл.,250мл.,
500мл.,и 1000мл 500мл.,и 1000мл.

Венозно,
подкожно
мускулно

Разтвор на Рингер

разтвор

Калиев хлорид 0.3г/л Калциев хлорид О.ЗЗг/л Натриев хлорид8.6г/л

100мл.,250мл.,
500мл.,и 1000мл 100мл.,250мл.,

Венозно

Калцин

разтвор

Калциев глюконат 160 г/л Калциев глицерофосфат 66 г/л
Магнезиев хлорид

100мл, 250мл..

Венозно
Мускулно


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн